فرد می تواند هر زمان که به نقدینگی احتیاج داشت با اعلام درخواست وام، بدون طی کردن رویه اداری پیچیده، دوره انتظار و حتی ارائه تضامن، وام خود را دریافت کند...

گاهی از مواقع نیاز به وجه نقد، افراد را مجبور به اخذ وام و دریافت تسهیلات می کند. این شرایط برای افراد در زندگی پیش خواهد آمد اما روند اداری دریافت وام، اخذ تضامن زیاد و گاها شروط پرداخت اقساط می تواند نارضایتی زیادی برای دریافت کنندگان به همراه داشته باشد.

یکی از مزایای بیمه عمر امکان دریافت وام بسته به شرایط شرکت بیمه می باشد. در برخی مواقع پس از یک سال و در برخی شرکت ها نهایتا انتهای سال دوم امتیاز وام در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد و فرد می تواند هر زمان که به نقدینگی احتیاج داشت با اعلام درخواست وام، بدون طی کردن رویه اداری پیچیده، دوره انتظار و حتی ارائه تضامن، وام خود را دریافت کند.

عموما مبلغ دریافتی وام معادل 90% ارزش بازخرید بیمه نامه است و زمان بازپرداخت و بهره پرداختی بابت وام نیز توسط شرکت ها ارائه می گردد. عموما حداکثر مدت بازپرداخت اقساط وام یک یا دو ساله بوده و سود آن اندکی از سود قطعی سال قبل که به بیمه گذار پرداخت میشد، بیشتر خواهد بود. برای مثال اگر بیمه عمر در طی سال معادل 18 درصد سود در حساب ارزش بازخرید بیمه اعمال کرده (سود می دهد) نرخ وام ممکن است 20 الی 22 درصد تعیین شود.

البته لازم به ذکر است که بایستی بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده یا معلق، مشمول دریافت وام نمی باشند و فرد بیمه شده قبلاً وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد.

لازم به ذکر است که شرایط دریافت وام بسته به نوع شرکت بیمه می تواند متفاوت باشد و با توجه به قراردادهای سالانه بین شرکت بیمه و فرد بیمه شده ممکن است این شرایط تغییر کند لذا دقیق ترین و بهترین حالت برای کسب اطلاعات لازم در خصوص چگونگی دریافت وام از شرکت های بیمه به واسطه بیمه نامه عمر، مراجعه حضوری به دفاتر و کسب اطلاع دقیق در این خصوص می باشد.