نخستین نشست مجمع عمومی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران بلافاصله پس از انتخاب در عصر ٣١ خرداد ١٣۴۶با حضور نمایندگان ١٢ بانک عضو در محل بانک صنعتی و معدنی ایران تشکیل شد تا به اجماع حاضران ، اعضای منتخب هیئت مدیره ، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان کارگزاران مشخص شوند. در این جلسه هفت عضو به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و آقایان ابوالقاسم خردجو و محمود رئیس به اتفاق آرا به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. اگر چه قرار بود نشست های بعدی اعضای هیئت مدیره در فواصل حداکثر دو هفته ای برگزار شود اما این موضوع تا ۶ شهریور به تعویق افتاد و دومین جلسه هیئت مدیره در این تاریخ و در محل بانک توسعه و صنعتی ایران برگزار شد. حاصل این نشست انتخاب دکتر فریدون مهدوی به عنوان نخستین دبیر کل بورس بود...

بورس۲۴ : در «گاه شمار» قبلی خواندیم که اساسنامه بورس سر وسامانی گرفت و در جلسه سوم شورا که روز سه شنبه مورخ 23 اسفند 1345تشکیل شد، مفاد اساسنامه پیشنهادی کارگزاران مورد شور قرار گرفت و جلسات چهارم و پنجم نیز برگزار شد و نهایت اساسنامه سازمان کارگزاران بورس به تصویب رسید. تقاضای کارگزاری بانک سپه در ششمین جلسه شورا در تاریخ 30 فروردین همان سال هم مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.همچنین علاوه بر انتخاب دکتر عاملی به عنوان نماینده و ناظر شورای بورس در هیات پذیرش ، آخرین اصلاحات اساسنامه سازمان کارگزاران بورس هم به تصویب رسید.

نخستین نشست مجمع عمومی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران بلافاصله پس از انتخاب در عصر 31 خرداد 1346با حضور نمایندگان 12 بانک عضو در محل بانک صنعتی و معدنی ایران تشکیل شد تا به اجماع حاضران ، اعضای منتخب هیئت مدیره ، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان کارگزاران مشخص شوند. در این جلسه هفت عضو به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و آقایان ابوالقاسم خردجو و محمود رئیس به اتفاق آرا به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. اگر چه قرار بود نشست های بعدی اعضای هیئت مدیره در فواصل حداکثر دو هفته ای برگزار شود اما این موضوع تا 6 شهریور به تعویق افتاد و دومین جلسه هیئت مدیره در این تاریخ و در محل بانک توسعه و صنعتی ایران برگزار شد. حاصل این نشست انتخاب دکتر فریدون مهدوی به عنوان نخستین دبیر کل بورس بود.

در همین جلسه ایشان ماموریت یافت تا متمم اساسنامه سازمان کارگزاران را تهیه نماید. بدین ترتیب سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار در تاریخ 25 مهر 1346 با سرمایه یک میلیون و دویست هزار ریال به شماره 907به ثبت رسید.

مجمع عمومی کارگزاران بورس، عصر آخرین روز از دی ماه 1346در محل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران تشکیل شد و طی آن اساسنامه سازمان کارگزاران بورس به تصویب رسید. حاضرین در مجمع متشکل از نمایندگان بانک های زیر، به عنوان موسسین سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار بودند.

بانک ایرانیان

بانک اعتبارات ایران

بانک بین المللی ایران و ژاپن

بانک تهران

بانک صادرات ایران

بانک اعتبارات صنعتی

بانک تجارت خارجی ایران

بانک ملی ایران

بانک بازرگانی ایران

بانک ایران و خاورمیانه

بانک سپه

بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

با نظر مجمع عمومی ، افراد زیر برای دوره سه ساله به عنوان نخستین اعضای هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار انتخاب شدند ؛ شامل :

ابوالقاسم خرد جو، محمود رئیس، آشون ساقتلیان، غلام حسین آزرم، دکتر مهدی علی آبادی، حبیب اخوان مهدی لاله. پس از آن هیئت مدیره بورس برای اولین بار تشکیل جلسه داد و بنا به تصمیم ابوالقاسم خرد جو و محمود رئیس هر کدام برای دوره یک ساله به سمت رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. در نیمه دوم سال و بعد از استعفای دکتر مهدی علی آبادی دکتر علینقی فرمانفرمائیان به عضویت هیئت مدیره انتخاب شد.

ابوالقاسم خرد جو طی مصاحبه ای در اول بهمن 1346اعلام کرد : سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران هسته اصلی و مرکزی بورس را تشکیل می دهد و ظرف مدت 15 روز از تصویب اساسنامه کار خود را آغاز خواهد کرد.

در همان زمان چند شرکت آمادگی خود را برای عرضه سهام به هیئت پذیرش اوراق بهادار اعلام کرده بودند و محل استقرار بورس ساختمان سابق بانک کارگشایی واقع در ضلع شمال غربی محوطه ساختمان قدیم بانک مرکزی در خیابان فردوسی تعیین شد.

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ؛ نوشته علی سعیدی و شادروان شهلا کشاورز نژاد