« آس ب ان » آموزشگاه سرمایه گذاری و بورس ایران است که تحت نظارت شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با برند «بورس ٢۴» فعالیت خود را آغاز کرده است. «آ س ب ا ن» در مرحله نخست از فعالیت خودکارگاه آموزشی «بورس بان» را برای مخاطبان و علاقه مندان تدارک دیده است. تصورات غلط از کسب سودهای فراواقع و دروغین در بازه های چندروزه، آن هم بدون آموزش کافی و یا تنها با برداشتن چندین قدم ابتدایی و تورق چند جزوه و کتاب و سر یکی دو کلاس چند ساعته نشستن، از جمله وعده هایی ست که این روزها برای جذب علاقه مندان واقعی سرمایه گذاری و رویاپردازان، بسیار باب شده است. در کارگاه ابتدایی «بورس بان»که طی هشت ساعت برای علاقه مندان برگزار می شود، مهم تر از آشنایی های کلیشه ای با بدیهیات بازار سرمایه و موارد الفباییِ برای ورود به بازارهای بورس و فرابورس، می آموزیم که چگونه به رویاهایمان نگاهی منطقی از دریچه ی بازارهای مالی داشته باشیم و با به کارگیری ابزارهای صحیح و کاربردی ، چگونه برای دستیابی به اهدافمان بجنگیم!؟ برای حضور در این دوره آموزشی که بزودی برگزار می شود با تلفن های ٨٨۵۵۶۵٠٠ و ٨٨۵۵۶۴٠٠ تماس بگیرید.

آموزش بورس همراه با بورس۲۴ :

« آس ب ان » آموزشگاه سرمایه گذاری و بورس ایران است که تحت نظارت شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با برند « بورس۲۴ » فعالیت خود را آغاز کرده است. «آ س ب ا ن» در مرحله نخست از فعالیت خودکارگاه آموزشی «بورس بان» را برای مخاطبان و علاقه مندان تدارک دیده است.

تصورات غلط از کسب سودهای فراواقع و دروغین در بازه های چندروزه، آن هم بدون آموزش کافی و یا تنها با برداشتن چندین قدم ابتدایی و تورق چند جزوه و کتاب و سر یکی دو کلاس چند ساعته نشستن، از جمله وعده هایی ست که این روزها برای جذب علاقه مندان واقعی سرمایه گذاری و رویاپردازان، بسیار باب شده است.
در کارگاه ابتدایی «بورس بان»که طی هشت ساعت برای علاقه مندان برگزار می شود، مهم تر از آشنایی های کلیشه ای با بدیهیات بازار سرمایه و موارد الفباییِ برای ورود به بازارهای بورس و فرابورس ، می آموزیم که چگونه به رویاهایمان نگاهی منطقی از دریچه ی بازارهای مالی داشته باشیم و با به کارگیری ابزارهای صحیح و کاربردی ، چگونه برای دستیابی به اهدافمان بجنگیم!؟
برای حضور در این دوره آموزشی که بزودی برگزار می شود با تلفن های 88556500 و 88556400 تماس بگیرید.برای دریافت جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.