در نهمین مطلب آموزشی بورس (کار مشترک عصر ایران و بورس ٢۴) چگونگی ورود به بازار سرمایه از طریق مراجعه به کارگزار و دریافت کد معاملاتی شرح داده شده است:

بورس۲۴ : در نهمین مطلب آموزش بورس (کار مشترک عصر ایران و بورس۲۴ ) چگونگی ورود به بازار سرمایه از طریق مراجعه به کارگزاری بورس و دریافت کد معاملاتی شرح داده شده است:
فرض می کنیم که قصد ورود به بازار سرمایه را دارید. قبل از هر چیز شما می دانید که هر سرمایه گذار با داشتن یک کد معاملاتی واحد می تواند یک کارگزاری را انتخاب کند و توسط آن کارگزار به بازار بورس متصل شود. هر فرد نیاز است دانشی در حد ابتدایی برای خرید و فروش داشته باشد تا ضمن دنبال کردن آخرین اخبار بورس و نظرات تحلیل گران معتبر، مسیر مناسبی برای ورود به بازار و معامله سهام ارزنده پیدا کند.

همانطور که اشاره شد، سهامداران برای خرید و فروش در بازار نیاز به یک واسط دارند که آن را کارگزار می نامیم. کارگزار شخصیتی است حقوقی که در ازای انجام سفارشات خرید و فروش کارمزد دریافت می کند . همه کارگزاری ها از لحاظ اصل خدمات ارائه شده یکسان هستند و هزینه یکسانی از معاملات را تحت عنوان کارمزد اتخاذ می کنند لیکن تنوع در خدمات فرعی می تواند کارگزاری ها را از یکدیگر متمایز کند. کارگزاری ها بر اساس نوع کیفیت ، تنوع و بزرگی به درجه بندی الف ، ب ، ج ، د ، ه تقسیم بندی می شوند که کارگزاری های درجه الف از لحاظ نوع خدمات عموما گستردگی بیشتری دارند لیکن این موضوع ، کلیت ندارد.

از مجموع مبلغ معامله خرید حدود 0.5 درصد و از مجموع مبلغ معامله فروش حدود 1 درصد به کارمزد معاملات اختصاص پیدا می کند. این کارمزد صرف مخارج مختلفی مانند کارمزد کارگزاران، شرکت بورس، حق نظارت سازمان، شرکت سپرده گذاری و فناوری می شد ضمن آن که از کارمزد بالا حدود 0.5 درصد مالیات بر فروش در بازار بورس و فرابورس ( برای اوراق بهادار ) اعمال می شود. البته کارمزد برای بازار فرابورس و بورس تقریبا یکسان است اما برای اوراق مشارکت و سایر ابزارهای نوین رقمی کمتر از این خواهد بود.

درس قبل : چگونه در بورس سود کنیم؟

درس بعد: از وام خرید سهام تا شرط داشتن دیپلم برای معامله آنلاین