حادثه خبر نمی کند، اما اگر بیمه عمر داشته باشید موضوع فرق خواهد کرد!

حادثه خبر نمی کند، اما اگر بیمه عمر داشته باشید موضوع فرق می کند!

حادثه، عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده شخص بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت وی شود. اما بیمه مکانیزمی ست که ریسک را از اشخاص یا اموال به شرکت بیمه منتقل می کند و از طریق ایجاد صندوقی متشکل از پرداخت های بیمه شدگان (حق بیمه) به جبران خسارت اقدام می نماید.

تا امروز پیشرفت دانش و فن‌آوری باعث پیشگیری از بروز برخی حوادث ناگوار نشده است و همچنان خطرات و بلایا از جمله مهم ترین آسیب های بشر طی قرن اخیر بوده است. آسیب ها گاهی در اثر غفلت های انسانی ست اما خطرات و حوادث اجتناب ناپذیر بسیاری در کمین سلامت انسان هاست که گاه منجر به زیان‌های غیر قابل جبرانی می‌گردد. حوادث عموما با هزینه های زیادی همراه هستند برخی از این هزینه ها در کوتاه مدت و بلافاصله با وقوع حوادث دیده می شوند اما بخش قابل توجهی از هزینه ها ممکن است در آینده به سراغ فرد و خانواده وی بیاید.

در این میان بیمه بهترین راه حل برای جبران اتفاقاتی ست که قابل پیش بینی نمی باشند. بیمه حوادث سرمایه مناسبی را جهت بهبود شرایط خانواده‌های حادثه دیده تامین می‌نماید و فرد بیمه گذار با پرداخت بخش کوچکی از درآمد، هزینه‌های سنگین وقوع حوادث غیر مترقبه را جبران خواهند کرد.

یکی از بخش های مهم بیمه عمر ، قرار گرفتن فرد تحت پوشش بیمه حوادث است. این بیمه در زمان حادثه بیمه حوادث به سه شکل عمل خواهد کرد.

در حالت نخست هزینه پزشکی و مداوای فرد مجروخ را تا سقف مورد تعهد پرداخت می کند.

در حالتی که فرد حادثه دیده دچار نقص عضو یا از کار افتادگی شود بسته به نوع بیمه می تواند مبلغ مشخصی (مثلا 100 میلیون تومان) یکجا یا چند برابر حق بیمه پرداختی فرد قبل از حادثه را به عنوان مستمری تا چندین سال پیاپی (عموما 10 سال) به وی پرداخت کند و فرد از سایر پرداخت ها معاف خواهد شد.

در حالتی که فرد بیمه شده فوت کند عموما به مقدار 1 تا 3 برابر سرمایه فوت عادی و حداکثر تا مبلغ مشخص (مثلا 200 میلیون تومان) به خانواده وی پرداخت کند.