نیاز جامعه ای که تورم را حس می کند ترکیب بیمه و سرمایه گذاری با هم است که این موضوع در خصوص بیمه های عمر به خوبی لحاظ شده است...

در مطالب قبلی اشاره شد که استفاده از بیمه عمر در کشورای توسعه یافته به شدت بالاست اما در مقابل ایران سهم اندکی از بیمه را به بیمه عمر اختصاص می دهد. در ایران عموم مردم نه به‌خاطر کافی نبودن درآمد، بلکه از یک‌سو به‌خاطر شرایط فرهنگی مانند گریز از آینده‌نگری و دوراندیشی و از سوی دیگر به‌خاطر بی‌اطلاعی از مزایای بیمه عمر از آن استقبال نمی‌کنند. بیمه عمر، بر اساس الگوهای پیچیده‌ای تعریف می شود که ریشه در فرهنگ مردم دارد. مثلا در یک مورد ساده سپرده گذاری در بیمه بدون دریافت مزایای آن به لحاظ نقدی از دید ایرانیان منطقی نیست و این به دلیل ریشه دار بودن فرهنگ سپرده گذاری و کسب سود مطابق نرخ سود بانکی ست. به عبارت دیگر صنعت بیمه مجبور است مطابق با آنچه در بطن جامعه وجود دارد بیمه عمر را طراحی کرده و در اختیار مردم قرار دهد علیرغم آنکه و وظیفه بیمه عمر در همه جای دنیا (البته با نرخ تورم نزدیک به صفر درصد) پوشش ابهامات نسبت به آینده است. لذا نیاز جامعه ای که تورم را حس می کند ترکیب بیمهو سرمایه گذاری همزمان با هم است که این موضوع در خصوص بیمه های عمر به خوبی لحاظ شده است.

ترکیب سرمایه گذاری در کنار بیمه عمر سبب می شود تا فرد برای مثال با پرداخت ماهانه 100 هزار تومان طی 10 سال مجموعا مبلغ 12 میلیون تومان (بدون افزایش مبلغ پرداختی) به حساب شرکت بیمه، به عنوان اقساط بیمه عمر واریز نماید و در مقابل در پایان 10 سال علاوه بر موجودی این حساب که به عنوان یک قلک تلقی می شود مبلغ قابل توجهی سود به عنوان اندوخته انباشته در حساب خود داشته باشد که در پایان دوره قرارداد مثلا 10 ساله اصل و فرع پول را می تواند یکجا یا به صورت پرداخت های دوره ای (همچون مقرری) از شرکت بیمه مطالبه نماید. البته در مورد این قراردادها پیشنهاد می شود دوره آن طولانی تر باشد تا سود و اندوخته نهایی رقم قابل توجهی گردد و در طول این دوره فرد از مزایای پوشش های بیمه عمر و حوادث نیز استفاده کند.

علاوه بر عوامل اقتصادی مؤثر بر فرهنگ استفاده از بیمه، بر اساس مطالعات میدانی که توسط محققان دانشگاه کارولینا بر روی داده‌های ۴۱ کشور جهان انجام شده، نشان داده شده که دو معیار مردگرایی و فاصله قدرت رابطه‌ی معکوس با میزان استفاده از بیمه عمر دارند. به عبارتی در جامعه ای که فاصله قدرت زیاد باشد بدان معناکه فرد اطاعت بی چون و چرا از مافوق داشته باشد یا در بین سازمان های مختلف یا اعضای اصناف یا جامعه توزیع عادلانه قدرت صورت نگرفته باشد، فاصله قدرت زیاد شده و تمایل به استفاده از بیمه عمر کاهش خواهد یافت. همچنین در جامعه ای که مرد به عنوان عنصر پایه و اصلی خانواده شناخته می شود و توازنی بین مرد و زن از لحاظ قدرت در خانواده یا جامعه دیده نمی شود، تمایل به استفاده از بیمه عمر نیز کاهش خواهد یافت. لذا توجه به این دو عنصر برای هر عضوی از جامعه؛ اصلاح رویه چه در زندگی و چه در کار می تواند فرهنگ استفاده از بیمه عمر را به عنوان یک فریضه مهم تحت الشعاع قرار دهد.