در کشورهای پیشرفته بیش از ٨٠ درصد مردم بیمه عمر خریداری می کنند و این در حالی ست که این رقم در کشور ما ...

بیمه عمر یکی از اقسام مهم در صنعت بیمه است که در سراسر دنیا به عنوان یکی از الزامات رفاه اجتماعی ترویج یافته است. بیمه عمر قرارداد بلند مدت سرمایه گذاری ست که اثرات مثبت آن در سالیان آتی نشان داده خواهد شد. در کشورهای پیشرفته بیش از 80 درصد مردم بیمه عمر خریداری می کنند و این در حالی ست که این رقم در کشور ما به سختی به 10% می رسد. حتی در ژاپن و کانادا مردم این کشور بیش از یک بیمه عمر برای خود خریداری می کنند تا در زمان لازم از آن استفاده کنند اما در ایران این فرهنگ هنوز جا نیافتاده است.

در بسیاری از کشورهای دنیا حتی والدین از زمان تولد تا دوره جوانی اقساط بیمه عمر را پرداخت می کنند و آن را به عنوان سرمایه در اختیار فرزنداشان قرار می دهند. در برخی کشورهای عربی نیز افتتاح حساب بیمه عمر برای نوزادان اجباری ست.

در کشورهای توسعه یافته دنیا، بیش از نیمی از صنعت بیمه به قراردادهای بیمه عمر در آن کشور مربوط می شود و حال آنکه در ایران سهم بیمه عمر از صنعت بیمه کشور کمتر از 5 درصد است که این به دلیل عدم آگاهی کافی از شرایط بیمه از یک سو و عدم فرهنگ سازی از سوی دیگر است.

اما مزایای اصلی بیمه عمر چیست؟

اصلی ترین مزایای استفاده از بیمه عمر؛ سرمایه گذاری در یک صنعت کم ریسک، دریافت مستمری یا کل سرمایه به صورت یکجا در پایان دوره، اعطای سود سرمایه گذاری با توجه به نرخ سپرده گذاری سالانه، پوشش بیمه حوادث و برخی بیماری ها می باشد.

مزیت این بیمه نه فقط برای سن بازنشستگی و نه فقط برای مردان بلکه برای نوزادان و زنان نیز احساس می شود و این در حالی ست که در ایران حتی در شرایطی به سپرده گذاران، تسهیلات پرداخت می شود و این امکان را به خربداران بیمه عمر می دهد که پیش از اتمام دوره سرمایه گذاری بلند مدت در صورت نیاز از وجوه نقد سپرده شده در قالب وام استفاده نمایند.

می توان به طور خلاصه حتی بیمه عمر را در کشوری مثل ایران با نرخ تورم بالا، وسیله ای برای حفظ ارزش پول در بلند مدت توصیف کرد چراکه سود سپرده پرداختی به دارندگان بیمه عمر در هر سال متناسب با تورم تعیین می شود و سپرده شدن این سود در حساب بیمه عمر می تواند جبران تورم سالانه را نماید تا پس از گذراندن دوره بیمه، رقم قابل توجهی سرمایه در اختیار بیمه گذار قرار گیرد و در طول دوره بیمه از برخی مزایا همچون بیمه حوادث، فوت و غیره نیز به نفع خود یا خانواده استفاده نماید.

در آینده با ابعاد دیگر بیمه عمر آشنا خواهید شد...