صحبت از بورس انرژی است ، چهارمین بورس کشور که از ۵ سال پیش تاکنون توانسته محلی باشد برای معاملات شفاف برق ، کمی نفت و هر آن چیزی که در دسته بندی های انرژی قرار دارد...

بورس۲۴ : صحبت از بورس انرژی است ، چهارمین بورس کشور که از 5 سال پیش تاکنون توانسته محلی باشد برای معاملات شفاف برق ، کمی نفت و هر آن چیزی که در دسته بندی های انرژی قرار دارد.

در آینده در خصوص کالاهای قابل پذیرش در بورس انرژی، انواع بازارهای فیزیکی و مشتقه، همچنین نحوه معاملات و چگونگی فرآیند تسویه آن توضیحات جامعی داده خواهد شد اما اگر هنوز دلیل جذابیت بورس انرژی را در نیافته اید کافی است دو بخش انتهایی از مقدمه ورود به بورس انرژی را مطالعه فرمایید و با مزایای این بازار و منافع آن آشنا شوید. در این بخش به اثرات بورس انرژی بر زوایای کلان اقتصاد نگاهی خواهیم انداخت.

1- توسعه اقتصاد و بازار سرمایه

ایجاد بازار جدید به نام بورس انرژی در ادبیات اقتصاد با مفهوم توسعه موازی است و از آن به عنوان ابزار توسعه اقتصادی یاد می کنند. به عبارتی، سازمان بورس با اتخاذ سیاست ایجاد بورس انرژی در صدد بازارگشایی و ایجاد بازارهای جدید برای محصولاتی است که موجب توسعه اقتصادی می شوند و این توسعه نه تنها برای اقتصاد بلکه برای بازار سرمایه نیز مهم و حیاتی است. بورس انرژی فضایی معاملاتی ایجاد می کند که تولید کننده و مصرف کننده به هم نزدیک می شوند و این اتفاق مزایایی از جمله کاهش هزینه مبادلات، توسعه بازار انرژی و شفافیت را به همراه دارد.

2- تاثیر بر ساختارهای اقتصاد

هر اتفاق مثبت بر تجارت، به سرعت در ساختارهای اقتصادی بروز می کند و وجود بورس انرژی به دلیل جامعیت و اتصال عوامل گوناگون اقتصاد، در تمام جوامع پیشرفته یک تحول اساسی در ساختار اقتصادی محسوب می شود. حضور این بازار در ساختارهای کلان صنایع مشمول مانند برق و نفت و همچنین حوزه های مالی، بانکی، گمرکی، بازرگانی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و به طور کلی زوایای گوناگون اقتصاد به وضوح دیده می شود.

3- مشارکت در رشد اقتصادی

بورس انرژی نه تنها نیازهای انرژی کشور را تامین می کند بلکه با امکان جذب نقدینگی و تزریق آن به بخش های تولید از هدر رفت منابع مالی جلوگیری به عمل آورده و با ایجاد انضباط مالی و جهت دهی آن، تولید را رونق بخشیده و به رشد اقتصادی منتج می گردد. این در شرایطی ست که یک سوی این چرخه سرمایه مردم و سوی دیگر عرضه کننده است که ماحصل این چرخه بازی برد برد برای هر دوسو و در نهایت منفعت اقتصاد می باشد.

4- تولید ناخالص داخلی

معاملات داخلی و بین المللی مشتقات نفتی، برق و سایر محصولاتی که قابل عرضه در بورس انرژی هستند در نهایت می تواند به گسترش داد و ستد محصولات ایرانی در سطح منطقه و درآمدزایی ارزی و ریالی برای اقتصاد و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی منتج گردد که اثر آن در رشد اقتصادی مشهود خواهد بود. این در حالی ست که از لحاظ ژئوپولتیک نیز تقویت بورس انرژی ایران به تقویت نقش استراتژیک کشور در خاورمیانه و حتی جهان منتهی می شود.