خاموشی کاخ سفید پس از یک شب نا آرام...برای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.