شادمانی فست ‌فود خورهای انگلیسی از بازگشایی دوباره شعبه خودرویی رستوران آمریکایی مک دونالدبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.