نمایی از شهر فرانکفورت آلمان / عکس: آسوشیتدپرسبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.