گروهی از کوهنوردان در حال صعود به قله کوه فوجی در ژاپنبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.