مدیر عامل کمپانی مرسدس بنز بر دوش لوییز همیلتون و والتری بوتاس، قهرمان تیم مرسدس بنزبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.