عبور گردشگران از روی پل طلایی در حومه شهر دانانگ ویتنام - عکس: رویترزبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.