ماموریت فضانورد آمریکایی در قالب پروژه چند مرحله‌ ای بازسازی تجهیزات ایستگاه فضایی بین المللیبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.