جستجو :

حضور حقوقی ها جدی شد!!!

حضور حقوقی ها جدی شد!!! به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها در بازار امروز با حجم بالایی همراه شده و حضور خوبی داشتند. اما صندوق سرمایه ...

دست خالی حقوقی ها...

دست خالی حقوقی ها... به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها در بازار حضور خوبی دارند اما حجم معاملاتشان آن طور باید و شاید قابل ...

خداحافظ بورس !

خداحافظ بورس ! ارزش معاملات از یک هفته قبل از انتخابات تا کنون حدود ۵٠ درصد افت کرده است و به سختی روزانه ...