جستجو :

بازار حقوقی لازم!!!

بازار حقوقی لازم!!! به گزارش بورس ٢۴،امروز بازار و حقوقی ها شاهد تحرکات بیشتر و بهتری بودند اما همچنان تحرکات آنقدری که باید ...

بازار مسکن دوباره یخ زد !

بازار مسکن دوباره یخ زد ! انجماد تابستانی قیمت مسکن با افت معاملات، ارتباط معنادار دارد.در اولین ماه تابستان، حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در ...

حضور کم رنگ حقوقی ها!!!

حضور کم رنگ حقوقی ها!!! به گزارش بورس ٢۴،امروز حقوقی ها در بازار فعالیت چندانی را تجربه نکردند و حضور کم رنگی داشتند. این روزها بازرگانی ...