جستجو :

قائم‌ مقام بانک مرکزی: تهدید ترامپ، بانک های بزرگ دنیا را از ادامه همکاری با ایران منصرف نکرد / خط‌ های اعتباری اخیر را بانک های بزرگ برای ایران باز کردند

قائم‌ مقام بانک مرکزی: تهدید ترامپ، بانک های بزرگ دنیا را از ادامه همکاری با ایران منصرف نکرد / خط‌ های اعتباری اخیر را بانک های بزرگ برای ایران باز کردند مذاکرات بانک های بزرگ با ایران در جریان است اکبر کمیجانی قائم‌ مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تهدید ...