جستجو :

فنر نرخ ارز پرید!

فنر نرخ ارز پرید! توان لازم برای کنترل قیمت دلار وجود دارد؛ آیا؟ دولت جدید چه خواهد کرد؟ / کاهش قیمت شدنی است؟ با ...

سه شنبه خوب بورس

سه شنبه خوب بورس رشد ۲۷۵۵۳ واحدی شاخص کل روزهای خوش نمادهای کوچک ۴۲ درصد نمادها در صف خرید ۶٠ ثانیه بورسی را ...