جستجو :

دوران ثبات بازار سهام

دوران ثبات بازار سهام بورس ٢۴ : متغیر با اهمیت ارزش معاملات خرد بازار سهام همچنان در کانال ۵٠٠ میلیارد تومانی سیر می کند. سه ...

با شاپور محمدی تا ١۴٠٠

با شاپور محمدی تا ١۴٠٠ نگاهی به دوران مدیریت حدودا ٣٠ ماهه اخیر شاپور محمدی سکاندار بالاترین پست نظارتی بازار سرمایه را بیشتر بشناسیم در ...