جستجو :

بورس علیه بورس !

بورس علیه بورس ! خودایمنی یکی از بیماری هایی است که متاسفانه این روزها خیلی ها را درگیر کرده است ، این بیماری که ...

بازار پول لازم!!!

بازار پول لازم!!! به گزارش بورس ٢۴، امروز حجم معاملات توسط حقوقی ها با کاهش همراه و حقوقی ها چندان پرحجم ظاهر نشدند.بازاری ...