*} *} *}
جستجو :

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری: هیچ اختیاری در تعیین نرخ بلیت هواپیما نداریم/ایرلاین‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری: هیچ اختیاری در تعیین نرخ بلیت هواپیما نداریم/ایرلاین‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: براساس قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری هیچ نرخ تثبیتی را نمی‌تواند ...