جستجو :

هنوز هم «شبندر» می خرند!

هنوز هم «شبندر» می خرند! پالایشگاه بندرعباس برای دومین روز پیاپی صدرنشین خریداران حقیقی بود... عمده ترین خریدهای حقیقی از حقوقی: شبندر، تایرا، سمگا، شاوان، فرابورس، ...