جستجو :

نقدینگی می تازد!

نقدینگی می تازد! نرخ بهره تعادلی، به دلیل عرضه بالای پول، زیر ١٨ درصد برآورد می شود. رشد نقدینگی، کاهش که نیافته، افزایش ...

جهش نرخ شمش فولادی ها

جهش نرخ شمش فولادی ها از مجموع ٢۴٩ هزارتن تقاضای ثبت شده برای شمش، بالاترین تقاضا به ترتیب به فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان و ...