سلام بر حسین شهید
جستجو :

ناراضیم!

ناراضیم! تحلیلگران توجه خاصی به ذکر اسم این کشورها از سوی اوباما نشان دادند و بر این عقیده اند که این ...

باهنر: دولت ۱۰ سرتیپ اقتصادی دارد اما یک سرلشکر ندارد / مجلس برای استیضاح‌ها نقشه راهی ندارد / قدرت و اختیارات جهانگیری کم شده است

باهنر: دولت ۱۰ سرتیپ اقتصادی دارد اما یک سرلشکر ندارد / مجلس برای استیضاح‌ها نقشه راهی ندارد / قدرت و اختیارات جهانگیری کم شده است نمی‌خواهم بگویم که این‌ها ذاتا با هم ناهماهنگ‌اند؛ می‌خواهم بگویم که «رِگلاتوری» قوی میان این‌ها وجود ندارد. در دولت یازدهم ...