جستجو :

بازار فردا؟؟

بازار فردا؟؟ روند نزولی دلار تمام شد؟ می توان گفت اصلاح شاخص بورس تمام شده...؟ اینجا نقطه ای برای پایان تورم انتظاری است؟