جستجو :

واکنش یک مقام نظارتی به طرح شائبه هایی درباره رشد بازار سهام / هیچ نهادی در بورس دخالت نکرده ؛ حرکت بورس ناشی از واقعیت های اقتصادی بوده و منطقی است

واکنش یک مقام نظارتی به  طرح شائبه هایی درباره رشد بازار سهام / هیچ نهادی در بورس دخالت نکرده ؛ حرکت بورس ناشی از واقعیت های اقتصادی بوده و منطقی است محسن خدابخش رئیس اداره نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت اخیر بازار سرمایه ...