جستجو :

مجمع این شرکت لغو شد

مجمع این شرکت لغو شد به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت معدنی دماوند خبر از لغو مجمع خود داد،مجمعی که قرار بود ٧ آذرماه برگزار ...

«تکین کو» تکذیب کرد

«تکین کو» تکذیب کرد به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تکین کو شایعات قرارداد جدیدش را تکذیب و بر روال عادی فعالیت شرکت تاکید کرد.