جستجو :

پخش هجرت در۶ماهه چه کرد؟

پخش هجرت در۶ماهه چه کرد؟ به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پخش هجرت در ۶ ماهه منتهی به شهریور٩٨ حدود١٣۶١میلیارد تومان درآمد داشته است که ٢۴٠میلیارد ...