جستجو :

معامله گران بی انگیزه!

معامله گران بی انگیزه! روزهای پایانی سال بازار سهام با بی انگیزگی معامله گران دنبال می شود.در روزهایی که ذائقه فروش سهام بر خرید ...

بورس بی پول!

بورس بی پول! این روزها ارزش هفتگی معاملات خرد در محدوده ٧٠٠ میلیارد تومانی سیر می کند که به معنای روزانه ١۴٠ میلیارد ...

آن روی سکه ذغالی ها

آن روی سکه ذغالی ها از سوی دیگر تمایل شرکت های ذغال سنگی در شرایطی به سمت صادرات سوق پیدا کرده است که نیاز داخل ...