*} *} *}
جستجو :

تماشاچیان بورس !

تماشاچیان بورس ! کاهش ٣۵ درصدی ارزش معاملات خرد از ضعف تقاضا و کاهش تب و تاب بازار سهام حکایت دارد و نشان ...