جستجو :

رئیس سازمان بورس در حاشیه بازدید از نخستین رقابت معاملات الگوریتمی: پیشرفته ترین روش های داد و ستد در بازارهای مالی دنیا در بازار بورس ایران پیاده سازی شد

رئیس سازمان بورس در حاشیه بازدید از نخستین رقابت معاملات الگوریتمی: پیشرفته ترین روش های داد و ستد در بازارهای مالی دنیا در بازار بورس ایران پیاده سازی شد  شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه بازدید از نخستین رقابت معاملات الگوریتمی با اشاره به رشد ...