جستجو :

رهبر معظم انقلاب: مطالبات صادقانه مردم و حرکات وحشیانه یک گروه باید از هم تفکیک شود / باید به حرف‌ های مردم گوش کرد و در حد وسع به آن‌ ها پاسخ داد

رهبر معظم انقلاب: مطالبات صادقانه مردم و حرکات وحشیانه یک گروه باید از هم تفکیک شود / باید به حرف‌ های مردم گوش کرد و در حد وسع به آن‌ ها پاسخ داد شما کِی قربان ایران رفتید که می‌ گویید؟، جانم فدای ایران؟ رهبر معظم انقلاب در سخنانی فرمودند: نقشه، مربوط به ...

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: رسانه ملی حقایق را بگوید، تا مردم مجبور به استفاده از تلگرام نشوند / موضوع تلگرام از اختیارات ما خارج است

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: رسانه ملی حقایق را بگوید، تا مردم مجبور به استفاده از تلگرام نشوند / موضوع تلگرام از اختیارات ما خارج است عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، فیلتر تلگرام و محدودیت‌ های ارتباطی را اقدامی رایج در دنیا در زمان نا آرامی‌ ...