جستجو :

مجمع گل گهر داستان شد!

مجمع گل گهر داستان شد! پورابراهیمی : مصوبات مجمع نهم تیر قانونی است سرمایه گذاری امید و بانک سپه برای ثبت صورت جلسه اقدام نکرده اند ؛ ...

گل گهر را دولتی نکنیم!

گل گهر را دولتی نکنیم! به بهانه مجمعی که دوباره برگزار می شود ؛ مجمع پنجم مرداد هم‌اکنون ٧٠ درصد از مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری امید در ...