جستجو :

در مجمع پارس سرام چه گذشت؟

در مجمع پارس سرام چه گذشت؟ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس سرام با حضور ٧۶.٨ درصد از سهامداران، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان ...