جستجو :

خون حیات در رگ «فایرا»

خون حیات در رگ «فایرا» بهمن اخوان در حاشیه مجمع افزایش سرمایه که به دلیل برخی مشکلات برگزار نشد، به تبیین برنامه های آتی شرکت ...