جستجو :

تقسیم سود کم در مجمع «ثشرق»

تقسیم سود کم در مجمع «ثشرق» جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده ...