جستجو :

سایپا چرا زیان ده شد؟

سایپا چرا زیان ده شد؟ رئیس هیات مدیره : در چندماه گذشته قیمت خودروهای خارجی در بازار به‌شدت افزایش یافته اما درحالی‌که تولیدات داخلی با ارزبری ...