جستجو :

نتانیاهو به دنبال فروپاشی برجام پس از مرگ آمانو استلوبلاگ: نتانیاهو قصد دارد آژانس را وادار کند که در گزارش بعدی خود بگوید ایران از برجام تخلف کرده است

نتانیاهو به دنبال فروپاشی برجام پس از مرگ آمانو استلوبلاگ: نتانیاهو قصد دارد آژانس را وادار کند که در گزارش بعدی خود بگوید ایران از برجام تخلف کرده است همه ناظران در طول سال های اخیر می دانستند که نتانیاهو رابطه خوبی با آمانو نداشته است. مطابق با گزارش ...