جستجو :

سعید جلیلی انصراف داد

سعید جلیلی انصراف داد خبرگزاری فارس نوشت: پس از زاکانی، جلیلی هم از کاندیداتوری انتخابات کنار رفت و انصراف رسمی‌ اش تا ساعاتی دیگر ...