به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت زر ماکارون برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند.تاریخ برگزاری ٣مهر ١۴٠٠ ساعت ده خواهد بود. حداکثر ١۵شخص حقیقی و حقوقی به صورت حضوری می توانند در مجمع شرکت کنند.
زر ماکارون برای تصویب افزایش سرمایه به مجمع می رود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت زر ماکارون برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند.تاریخ برگزاری 3مهر 1400 ساعت ده خواهد بود.
حداکثر 15شخص حقیقی و حقوقی به صورت حضوری می توانند در مجمع شرکت کنند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.