به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی جزئیات زمین و ساختمان شرکت را منتشر نمود.
«وپترو» جزئیات زمین و ساختمان را منتشر کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی جزئیات زمین و ساختمان شرکت را منتشر نمود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.