به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت داریوش از تاریخ ٢٧ شهریور تا ٣٠ شهریور پذیره نویسی می شود. نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام و حداکثر سرمایه صندوق ١٠٠٠ میلیارد تومان می باشد.تعداد واحد های سرمایه گذاری قابل انتشار ١٠٠ میلیون واحد و ارزش مبنای هر واحد ١٠هزار ریال می باشد.
واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت داریوش پذیره نویسی می شود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت داریوش از تاریخ 27 شهریور تا 30 شهریور پذیره نویسی می شود.
نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام و حداکثر سرمایه صندوق 1000 میلیارد تومان می باشد.تعداد واحد های سرمایه گذاری قابل انتشار 100 میلیون واحد و ارزش مبنای هر واحد 10هزار ریال می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.