به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره سیمان سفید نی ریز افزایش سرمایه ١٣٠ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را به تصویب رساند.
«سنیر» افزایش سرمایه را تصویب کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیأت مدیره سیمان سفید نی ریز افزایش سرمایه 130 درصدی این شرکت از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را به تصویب رساند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.