به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به میزان ٨٠ درصد سرمایه فعلی را در دستور کار دارد. بدیهی است که این مهم منوط به موافقت سهامدار عمده، تهیه گزارش توجیهی، اظهار نظر بازرس قانونی شرکت، اخذ مجوز از سازمان بورس و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
«لکما» افزایش سرمایه در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به میزان 80 درصد سرمایه فعلی را در دستور کار دارد. بدیهی است که این مهم منوط به موافقت سهامدار عمده، تهیه گزارش توجیهی، اظهار نظر بازرس قانونی شرکت، اخذ مجوز از سازمان بورس و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.