به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان اعلام نمود سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد در نامه ای در خصوص فرایند انجام شده پیرو صلحنامه شماره ۴٢٣۴٠۴٧ ما بین شهرداری مشهد و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در خصوص ١۵٣.۵ هکتار از اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهرداری مشهد، اعلام نموده وفق بند ٢ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد موضوع تغییر کاربری وفق صلحنامه مذکور، مطرح و مصوب گردید که پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی شهرسازی و معماری و تصویب نهایی توسط ریاست محترم کمیسیون ماده پنج به شهرداری مشهد ابلاغ و قابل اجرا خواهد بود. همچنین پیرو لایحه موضوع صلحنامه به شورای محترم اسلامی شهر مشهد توسط شهرداری ارسال و در صحن علنی مطرح و مصوب گردید که پس از طی مراحل تایید نهایی در کمیته انطباق مصوبات شورا در فرمانداری ابلاغ خواهد شد. این شفاف سازی جهت اطلاع عموم سهامداران ایفاد می‌گردد.
شفاف سازی «قشرین» در خصوص صلحنامه  سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت  صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان اعلام نمود سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد در نامه ای در خصوص فرایند انجام شده پیرو صلحنامه شماره ۴٢٣۴٠۴٧  ما بین شهرداری مشهد و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در خصوص 153.5  هکتار از اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهرداری مشهد، اعلام نموده وفق بند ٢ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد موضوع تغییر کاربری وفق صلحنامه مذکور، مطرح و مصوب گردید که پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی شهرسازی و معماری و تصویب نهایی توسط ریاست محترم کمیسیون ماده پنج به شهرداری مشهد ابلاغ و قابل اجرا خواهد بود. همچنین پیرو لایحه موضوع صلحنامه به شورای محترم اسلامی شهر مشهد توسط شهرداری ارسال و در صحن علنی مطرح و مصوب گردید که پس از طی مراحل تایید نهایی در کمیته انطباق مصوبات شورا در فرمانداری ابلاغ خواهد شد. این شفاف سازی جهت اطلاع عموم سهامداران ایفاد می‌گردد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.