به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران اعلام نمود به استناد بند یک صورتجلسه شماره ١٣٠ و ردیف ب از بند ١ صورتجلسه شماره ١٣٨ هیات مدیره شرکت رفاه و گردشگری تامین(هلدینگ هگتا) و شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان حق السهم خود از ملک پروژه آرامش واقع در منطقه قاسم آباد، خیابان شریعتی، خیابان مروارید، نبش مروارید٣( نبش جنوبی ) را برابر اسناد و مدارک پیوست با قیمت پایه از طریق مزایده کتبی واگذار می نمایند.
«ثاباد» مزایده در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران اعلام نمود به استناد بند یک صورتجلسه شماره 130 و ردیف ب از بند 1 صورتجلسه شماره 138 هیات مدیره شرکت رفاه و گردشگری تامین(هلدینگ هگتا) و شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان حق السهم خود از ملک پروژه آرامش واقع در منطقه قاسم آباد، خیابان شریعتی، خیابان مروارید، نبش مروارید3( نبش جنوبی ) را برابر اسناد و مدارک پیوست با قیمت پایه از طریق مزایده کتبی واگذار می نمایند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.