به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پویا زرکان آق دره در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ۴۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.
روند فروش ماهانه در «فزر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پویا زرکان آق دره در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 45 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 24 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.