بورس ٢۴ : آن طور که ادعا شده : در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده در کشور با در نظر گرفتن وضعیت تولید و تامین نیاز صنایع داخلی و همچنین رونق بیشتر معادن کشور ، از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ، پیشنهاد عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی تا پایان سال ۱۴۰۰ جهت تصویب در هیئت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. با این طرح، عوارض سنگ آهن هماتیت از ٢۵درصد به ٣۵درصد، سنگ آهن منیتیت از ۴٠درصد به ۶٠درصد ، سنگ آهن منیتیت پرعیار از ٢۵درصد به ۵۵درصد،کنسانتره آهن از ٢۵درصد به ٧٠درصد،گندله از ٢۵درصد به ۴۵درصد،کنسانتره مس از ۵درصد به ٢۵درصد،کنسانتره سرب از ١٢درصد به ٣٠درصد،کنسانتره روی از ١٢درصد به ٣٠درصد،آهن اسفنجی از ١٠درصد به ٣۵درصد ، منیزیت از ٢٠درصد به ۴۵درصد و ورق فولاد از ٠درصد به ١٠درصد افزایش خواهد داشت. برخی از عوارض بر روی کالاهایی از جمله آهن اسفنجی است که به دلیل قطعی برق امکان تبدیل به فولاد را نداشته و در واقع دولت هم برق را قطع کرده است و هم صادرات محصولات میانی را جریمه می کند . به علاوه اعمال عوارض، باعث ارزانی قیمت برخی محصولات شده و ثروت زیادی از برخی سهامداران شرکت ها به برخی دیگر منتقل می شود ؛ یعنی توزیع رانت!؟ قدیر قیافه رئیس انجمن صادر کنندگان سنگ آهن در خصوص پیشنهاد وضع عوارض صادراتی جدید برای محصولات معدنی و فولادی به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: این پیشنهاد هنوز تصویب نشده است؛ قاعدتا زمانی که عوارض وضع می شود تا مرحله نهایی، باید سیر قانونی خود را طی نماید. به این ترتیب که ابتدا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و بعد از شورای اقتصاد ، طی مراحلی در کمیته کارشناسی و سپس در صحن علنی مجلس و سپس دولت تصویب می شود.
معنی افزایش تعرفه صادرات فرآورده های معدنی یعنی : کشور هیچ نیازی به ارز ندارد!!

بورس۲۴ : آن طور که ادعا شده : در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده در کشور با در نظر گرفتن وضعیت تولید و تامین نیاز صنایع داخلی و همچنین رونق بیشتر معادن کشور ، از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ، پیشنهاد عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی تا پایان سال ۱۴۰۰ جهت تصویب در هیئت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. با این طرح، عوارض سنگ آهن هماتیت از 25درصد به 35درصد، سنگ آهن منیتیت از 40درصد به 60درصد ، سنگ آهن منیتیت پرعیار از 25درصد به 55درصد،کنسانتره آهن از 25درصد به 70درصد،گندله از 25درصد به 45درصد،کنسانتره مس از 5درصد به 25درصد،کنسانتره سرب از 12درصد به 30درصد،کنسانتره روی از 12درصد به 30درصد،آهن اسفنجی از 10درصد به 35درصد ، منیزیت از 20درصد به 45درصد و ورق فولاد از 0درصد به 10درصد افزایش خواهد داشت.

برخی از عوارض بر روی کالاهایی از جمله آهن اسفنجی است که به دلیل قطعی برق امکان تبدیل به فولاد را نداشته و در واقع دولت هم برق را قطع کرده است و هم صادرات محصولات میانی را جریمه می کند . به علاوه اعمال عوارض، باعث ارزانی قیمت برخی محصولات شده و ثروت زیادی از برخی سهامداران شرکت ها به برخی دیگر منتقل می شود ؛ یعنی توزیع رانت!؟

قدیر قیافه رئیس انجمن صادر کنندگان سنگ آهن در خصوص پیشنهاد وضع عوارض صادراتی جدید برای محصولات معدنی و فولادی به خبرنگار بورس۲۴ گفت: این پیشنهاد هنوز تصویب نشده است؛ قاعدتا زمانی که عوارض وضع می شود تا مرحله نهایی، باید سیر قانونی خود را طی نماید. به این ترتیب که ابتدا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و بعد از شورای اقتصاد ، طی مراحلی در کمیته کارشناسی و سپس در صحن علنی مجلس و سپس دولت تصویب می شود.

وی گفت: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و در احکام دائمی کشور در این رابطه صحبت شده است و مسیر را تعیین کرده اند که هیچکدام از این قوانین متاسفانه در این قضیه رعایت نشده است. قوانین ظاهرا فقط برای زیبا سازی و زینت است و نه برای اجرا و اصلاح!در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها دقیقا رفتار بخش هایی از کشور و دولت در جهت تضاد و تناقض با این بحث است. به جای حمایت از تولید در جهت ضد تولید قدم برداشته می‌شود.

این مصوبه توزیع رانت را افزایش می دهد و بس

قیافه افزود: نقش عوارض صادراتی تعدیل و متعادل کردن شرایط بازار داخلی به لحاظ تامین مواد اولیه است، اما با این مصوبه ، در حقیقت ایجاد رانت برای بخش هایی از زنجیره اتفاق می افتد.یعنی ، به زیان معادن و به سود بخش های دیگر است و درحقیقت این موضوع لطمه بسیار بزرگی به تولید کنندگان معدن و صنایع معدنی می زند.

به گفته وی، از آن سوی در زمانی که ما مشکل تامین برق داریم، چگونه عوارض صادرات آهن اسفنجی از ۱۰ درصد تا بالای ۳۵ درصد وضع می شود؟ این یعنی صادرات نکنید، کشور هیچ نیازی به ارز ندارد، یعنی ما از لحاظ ارزی بی نیاز هستیم. ما اینقدر نفت می فروشیم و از جاهای دیگر تامین ارزی می شویم که نیازی به صادرات نداریم. اصلا بازار های صادراتی برای ما یک ریال ارزش ندارند.غافل از این که همین اتفاق برای نفت می افتد، یعنی دوران نفت حداکثر ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر تمام می شود.در کشور ما اصلا مدیران به این موضوعات توجه ندارند.همه بر اساس تصورات ذهنی و گزارشات کارشناسی که معلوم نیست چه میزان از آن درست باشد، تصمیماتی گرفته اند که تمام این تصمیمات ، از معدن تا محصول نهایی آن را ، دچار مشکل کرده است.

قیافه گفت : به هر حال شاهد کاهش قابل ملاحظه GDP کشور هستیم، این نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت و مجموعه کشور سیاست های صحیحی نبوده است.نمونه این را می توانید در حوزه آب، برق، زیر ساخت های حمل و نقل ببینید. در حوزه فولاد و در زنجیره ارزش فولاد، ما بیشترین نفع را به لحاظ ارزش افزوده از سنگ آهن تا آهن اسفنجی و HDI می بریم. یعنی بیشترین سود ارزش افزوده در این نقطه ایجاد می شود، ما هرچقدر از این فاصله می گیریم و وارد تولید شمش می شویم، میزان سود ارزش افزوده مان کاهش پیدا می کند. وقتی در نقطه تبدیل به میلگرد ، یا محصولات دیگر می رسیم از آن سود لازم برخوردار نیستیم، به همین جهت به تولید کننده شمش فشار می آوریم که شما ارزان فروشی کنید که تولید کننده نورد سود لازم را ببرد، یعنی در هیچ کدام از این بخش ها توازن مناسبی برقرار نیست و تفکر این است که رانت وجود دارد. بگذاریم در یک ساختار صحیح بازار، عرضه و وتقاضا، نوآوری و تفکر تعیین کننده قدرت بنگاه های اقتصادی باشد.

با بخش خصوصی مشورت می شود ، فقط همین

رئیس انجمن صادر کنندگان سنگ آهن با بیان این که در خصوص تصمیات مهم ، علیرغم تمام شعار ها اساسا بخش خصوصی را به حساب نمی آورند گفت: در مورد تصمیات مهم ، مشورت می کنند ولی کار خودشان را انجام می دهند.نظر من این است که دولت مستقر در این رابطه اشتباه می کند و دولت منتخب ، با تصویب این مسائل دچار مشکل خواهد شد و تا به مسئله رسیدگی کنند، چند ماه می گذرد ، در نتیجه دولت در حوزه تامین مالی ارزی برای کل کشور دچار مشکل می شود از طرف دیگر رانتی برای بخش هایی از زنجیره ارزش ایجاد می کند.

قیافه تصریح کرد: باید به مسئولان گفت، جلوی صادرات سنگ آهن را که گرفته اید، دیگر این کارتان چه بود؟ نکته بعدی این که مثلا این ها روی کنسانتره مس عوارض وضع کرده اند، یعنی میزان مس موجود در کنسانتره براساس قیمت جهانی محاسبه می شود در حقیقت موضوع اساسی این است که در حوزه تبدیل به محصول نهایی آنچنان ارزش افزوده ایجاد نمی شود. در سرب و روی هم همین است. برخی از این محصولات است که در کشور قابل جذب نیست.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.