به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سنگ آهن گهر زمین در تیر ماه با کاهش شدید ٧٠٠ میلیارد تومان نسبت به خرداد ماه ١۴٠۶ میلیارد تومان محصول فروخت.
افت بیش از ٧٠٠ میلیارد تومانی فروش در «کگهر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سنگ آهن گهر زمین در تیر ماه با کاهش شدید 700 میلیارد تومان نسبت به خرداد ماه 1406 میلیارد تومان محصول فروخت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.