به گزارش بورس ٢۴، ۴۵.۶٧ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در تاریخ ١٠ شهریور به قیمت پایه هر سهم ۴٣،۴۵۵ ریال عرضه عمده می شود.
بلوک سهام ۴۵.۶٧درصدی معیار صنعت پارس آگهی شد

به گزارش بورس۲۴ ، 45.67 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در تاریخ 10 شهریور به قیمت پایه هر سهم 43،455 ریال عرضه عمده می شود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.