به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت لیزینگ کار آفرین در ۴ ماهه منتهی به تیر حدود ٣٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.
لیزینک کار آفرین در تیر عملکرد ضعیفی داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت لیزینگ کار آفرین در 4 ماهه منتهی به تیر حدود 33 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 7 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.