به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پدیده شیمی قرن در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ۵٨٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢۴۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٩ درصد رشد داشته است.نرخ های فروش هم در تیر ماه نسبت به میانگین ٣ماهه رشد داشته است.
فروش فوق العاده ٢۴۵ میلیارد تومانی پدیده شیمی قرن در تیر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پدیده شیمی قرن در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 588 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 245 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 4 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 39 درصد رشد داشته است.نرخ های فروش هم در تیر ماه نسبت به میانگین 3ماهه رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.