به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مهندسی حمل و نقل پتروشیمی فروش ٢٨ دستگاه تانکر دو و سه محور مازاد ملکی شرکت را از طریق مزایده می فروشد.
«حپترو» مزایده در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،مهندسی حمل و نقل پتروشیمی فروش 28 دستگاه تانکر دو و سه محور مازاد ملکی شرکت را از طریق مزایده می فروشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.