به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،هلدینگ فارس تا پایان تیر ماه ٢۵۶۵ میلیارد تومان سود مجامع محقق کرده است.
تحقق سود مجامع ٢۵۶۵ میلیارد تومانی هلدینگ فارس تا پایان تیر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،هلدینگ فارس تا پایان تیر ماه 2565 میلیارد تومان سود مجامع محقق کرده است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.