به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران در مدت ۴ ماهه سال ١۴٠٠ حدود ۵٨ میلیارد تومان درآمد به دست آورد.درآمد تیر حدود ٢۴ میلیارد تومان می باشد.درآمد تیر سال گذشته ٩۴ میلیارد تومان بود.
عملکرد فرابورس ایران بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فرابورس ایران در مدت 4 ماهه سال 1400 حدود 58 میلیارد تومان درآمد به دست آورد.درآمد تیر حدود 24 میلیارد تومان می باشد.درآمد تیر سال گذشته 94 میلیارد تومان بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.