به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام یک دستگاه سانتریفوژ BMA مدل G١٧۵٠ به مبلغ ۴١.٠٠٠ میلیون ریال خریداری نمود.
«قجام» دستگاه خرید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام یک دستگاه سانتریفوژ BMA مدل G1750 به مبلغ 41.000 میلیون ریال خریداری نمود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.